Vevelstad Trevare A/S er avviklet etter 42 års drift.
Bedriften ble forsøkt solgt med tanke på videre drift uten å lykkes.
Vi takker våre kunder, leverandører og andre for godt samarbeid gjennom mange, mange år.
For eventuelle spørsmål kan jeg kontaktes på tlf. 419 28780.

Med hilsen for
Vevelstad Trevare A/S
Trond Pedersen